Handtekening logo naam
2

Cijfers en trends met betrekking tot echtscheidingen

Elk jaar scheiden veel mensen. Het lijkt een open deur, want de meesten van ons weten dat meer dan 33% van de huwelijken strandt. Wat zijn de actuele cijfers? Welke trends zien we? En wat is de impact van Corona
en de huizenmarkt op scheidingen?

 

 

HOEVEEL HUWELIJKEN EINDIGEN IN
EEN ECHTSCHEIDING?

Volgens het CBS eindigden in 2021 zo’n 25.962 huwelijken in een echtscheiding. Zo’n 51,9 procent van hen had een of meer kinderen. Mannen die gingen scheiden waren gemiddeld 48,2 jaar en vrouwen gemiddeld 44,9 jaar. Het aantal echtscheidingen was het grootst in de leeftijdsgroep van 45 tot 50 jaar.

TOENAME IN AANTAL GEREGISTREERDE PARTNERSCHAPPEN DIE IN EEN SCHEIDING EINDIGEN

Daarnaast zijn er geregistreerde partnerschappen die in een scheiding eindigen. Dit aantal neemt toe, omdat het aantal stellen dat een geregistreerd partnerschap sluit ook is gestegen. In 2021 gingen 2.686 stellen met een geregistreerd partnerschap uit elkaar.

2

SCHEIDINGEN BIJ OUDERS NEMEN TOE
Het aantal ouders (zonder juridische verbintenis) dat in de jaren na de geboorte van hun kind uit elkaar gaat, neemt nog steeds toe. Bij ouders die pas een kind hebben gekregen, neemt ook het aantal scheidingen toe. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het CBS in het artikel Trends in (echt)scheidingen. Het aandeel ouders dat in de jaren na de geboorte van hun kind uit elkaar gaat, is sinds de eeuwwisseling blijven toenemen. Steeds minder ouders zijn getrouwd bij de geboorte van hun kind, terwijl ouders zonder verbintenis ongeveer twee keer zo vaak scheiden als ouders die bij de geboorte gehuwd waren. De scheidingskans van ouders met een geregistreerd partnerschap ligt daar tussenin.

3

NA HOEVEEL JAAR GAAN MENSEN SCHEIDEN
De gemiddelde duur van de huwelijken die in 2021 in een echtscheiding eindigden was 15,0 jaar. Het grootste deel van de huwelijken had 5 tot 10 jaar geduurd. Van de beëindigde huwelijken had 15,5 procent nog geen 5 jaar geduurd.

DE INVLOED VAN CONONA & LOCKDOWNS

OP SCHEIDINGEN

De impact van de lockdowns, angst en onzekerheid rondom corona hebben invloed gehad op het aantal echtscheidingen. Daarnaast speelt de huidige situatie op de woningmarkt een grote rol. De hoge huizenprijzen en de te korten aan woningen vormen ook een reden voor mensen om hun scheiding uit te stellen. Mensen gaan (of willen) wel uit elkaar, maar wachten nog met het ontbinden van het huwelijk vanwege de financiële gevolgen. Er kan dus een inhaalslag verwacht worden.

4

Speciaal op ‘De Dag van de Scheiding’ is er voor vrouwen in scheiding een GRATIS initiatief gelanceerd, een hulpprogramma met als doel om vrouwen zowel praktisch als emotioneel op weg te helpen:

 

‘Van Scheidingspijn naar Sterk en Gelukkig zijn’

Nog meer opvallende ontwikkelingen:

Kom sterker uit je scheiding! Meld je nu aan voor dit unieke (tijdelijke) gratis programma, speciaal vanwege de ‘Dag van de Scheiding’!

© Femke van der Meer. All rights reserved.